Barmhartigheid

Die term barmhartigheid is deesdae nie so bekend nie.

In Engels is dit "mercy" en moet onderskei word van die term genade wat in Engels "grace" is.

Barmhartigheid en genade is nie dieselfde nie.

Barmhartigheid het as die kern daarvan dat `n persoon nie sy verdiende loon kry nie.

God het in Genesis `n geestelike wet neergelê dat enige persoon wat deel het aan die 'eet van die boom van kennis van goed en kwaad', sou sterf.

Alle mense, buiten Jesus, het van die ten slegste by implikasie van hierdie boom geëet en was dus, in terme van die wet van die sonde en die dood, op `n plek waar elkeen sou sterf.

God het medelye met die mensdom se situasie gehad en was barmhartig teenoor die mensdom.

Hy het dit gedoen deur die straf vir sonde ten volle op Jesus te laat neerkom.

Jesus het dus, in plek van die mensdom, die volle straf ontvang en die totaliteit van die ervaring daarvan deurgemaak.

Dus, waar die mens die gevolg van sonde moes dra, inkluis die volle ervaring en uiteinde daarvan, wat die dood sou insluit, kan die individuele mens nou sy of haar straf (en die volle ervaring en uiting daarvan) in Jesus meemaak.  

Omdat iemand wat in Christus is, reeds in Christus gestraf is, vermy die persoon die spesifieke ervaring van die straf vir sonde asook die finale uitkoms van sonde, naamlik die dood.

Dus, omdat so `n persoon een is met die Een wat reeds deur die volle proses van straf is, vermy daardie persoon, as individue, die ervaring daarvan.

Die doktrine van die substituut dood van Jesus kan tereg gekritiseer word, omdat dit die gedagte laat dat die wet van die sonde en die dood, wat op elkeen wat gebore is van toepassing is, eenkant toe geskuif word omdat 'Jesus in die mens se plek gesterf het'.  Dit is so dat Jesus in mens se plek gesterf het, maar wat in korrekte lig gestel moet word is dat die mens, wat Jesus as koning van sy lewe verklaar het, sy loon vir die sonde ontvang het deur in Christus te sterf.  Diegene wat nie in Christus is nie, sal die uiting van die wet van die sonde en dood self moet dra.  Met ander woorde, daar is twee groeperings mense wat van die begin af gebore is - die wat die uiting van die wet van die sonde en die dood self dra en ten volle meemaak tot die uiteinde daarvan, en die wat die uiting van die wet van die sonde en die dood in Jesus meemaak, tot die uiteinde daarvan.

Die medelye wat God met die mens gehad het is dat die in Christus nie die uiting van die wet van die sonde en die dood negatief ervaar het nie, maar onmiddellik die lewe wat in Christus is gekry het (die genade ontvang het).

Met ander woorde, omdat so `n persoon deel in Jesus se straf en dood, vermy die persoon die spesifieke individuele ervaring en uitkoms daarvan (wat die barmhertigheid is), omdat die ervaring en uitkoms geheel en al deur genade oorskadu word (wat die nuwe lewe in Christus is).  

Dus, al is die persoon dood, soos God belowe het in Genesis, het so `n persoon nie sy or haar verdiende loon gekry nie, maar `n heel ander uitkoms, die vermyding van die effek van die straf - die ewige dood (insluitend die ervaring daarvan om dood te gaan).

Dit is uit die voorafgaande duidelik hoekom barmhartigheid en genade verwar word.  Waar dit handel oor `n persoon se redding van die ewige dood is dit twee nousluitende begrippe.  die een (barmhartigheid) hanteer die proses tot en met `n persoon se dood in Christus en die posisionering van die persoon om genade, wat Jesus se lewe is, te ontvang. 

Dit is `n direkte gevolg van die Vader se barmhartigheid wat Hy aan elkeen wat in Christus Jesus is geopenbaar het.


» Dictionary - Woordelys