Genade

Genade en barmhartigheid word baie maal verwar.

Barmhartigheid word ook gedefinieer.

Indien jy God se genade verstaan, sal die resultate van die saak onder bespreking gelykstaande wees aan jou vermoë om God te onberekenbare grootheid rakende die belofte oor die onderwerp wees.

Dus, indien jy vir genesing bid, sal die pad uitgemeet word na gelang van jou vermoë om God op Sy Woord te neem rakende genesing.  As jou verstaan sodanig is dat die genesingspad lank sal neem, 'want sulke dinge neem maar `n tydjie om te herstel', sal die genesingspad langer wees, eerder as korter.

Indien jy geoefen is in die Woord van geregigheid (Hebreërs 5:14), sal die resultate in lyn wees met die jou verstaan van God se karakter en Sy siening oor die saak.

» Dictionary - Woordelys